Jelenlegi hely

Utánfutó kölcsönzés

KÖLCSÖNZÉSRŐL

Nyitvatartási időben lehetséges kölcsönözni, illetve visszahozni legkésöbb záróra elött 15 perccel lehetséges (kivételes esetben, ettől eltérő időben csak előzetes megbeszélés esetén pótdíj fizetése mellett lehetséges. A ( pótdíj összege 6000Ft  + a legközelebbi nyitás időig járó bérleti-díj.)

Foglalni csak reggel 08-tól. KIZÁRÓLAG TELEFONON illetve személyesen lehet, név, lakcim, telefonszám megadásával . A foglalt eszközöket reggel 08óra 00 ig elkell vinni, máskülönben kiadjuk másnak.

Az utánfutók minimális bérleti díja 2 óra, foglaláskor 1 nap. ( 1 nap 24 óra). Minden megkezdett óra egésznek számít.

Az árak és a letét összegének változtatási jogát fenntartjuk.

Az utánfutót az országból kivinni csak az előzetes hozzájárulásunkkal lehetséges. Melyet a kiadási bizonylaton rögzítünk. Amennyiben az utánfutó mégis elhagyja Magyarországot, a bérelt eszközért müszaki megfelelősségéért felelösséget nem vállalunk. Ebből származó károk a bérlőt terhelik. Az utánfutó bérlésekor a bérlő köteles letétet fizetni, nagysága függ a bérelt eszköztől, meg az utazás céljától és a bérleti idő hosszától. A feltüntetett bérleti díjat ÁFA nem terheli.

KRESZ vontatási szabályok utánfutóval:

 • Lakott területen belül maximum 50km/óra.
 • Lakott területen kívül és autó úton 70km/óra.
 • Autópályán csak 80km/órával SZABAD KÖZLEKEDNI.
 • B és C kategoriával  "E" nélkül vontatni "nehézpótkocsit" (minden olyan pótkocsi, utánfutó, aminek a megengedett legnagyobb össztömege nagyobb mint 750Kg) csak abban az esetben szabad vontatni, ha a vontató GK önsulya (forgalmi "G" rublika) nagyobb mint a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege (forgalmi engedély 'F1' rublika) és az igy összekapcsolt járműszerelvény megengedett együttestömege összesen nem haladja meg a 3500Kg-ot (F1+F1<=3500kg) 
 •  
 •  
 • Ha a jogositvány szerint vezetheti.Akkor a gépkocsi mikor, mit vontathat.
 • Ha a gépkocsi forgalmi engedély szerinti vontathatóságába belefér, a pótkocsi önsúlya + a rakomány súlya, akkor vontathatja. (Független a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömegétől. A tényleges súly számít.).
 • Például: a gépkocsi ráfutófékesen vontathat 600Kg-t. Féknélküli esetén 300kg-ot.
 • Kérdés: felakszthat e, féknélküli esetén egy 500kg megengedett legnagyobb össztömegű utánfutót? Válasz igen.
 • Kérdés: felakszthat e, ráfutófékes esetén egy 750kg megengedett legnagyobb össztömegű utánfutót? Válasz igen.
 • Például: a gépkocsi ráfutófésesen vontathat 2000kg-ot.  
 • Kérdés: felakaszthat e, ráfutófékes esetén 3000kg megengedett legnagyobb össztömegü utánfutót? Válasz igen.                                                            
 • Mindhárom kérdés esetre igaz. ha az utánfutó önsulya meg a rakomány súlya nem haladja meg a gépjármű forgalmi engedélyébe beirt vontathatóságot, akkor igen.                                                                          

 

Vontatásra vonatkozó üzemeltetési müszaki feltételek.

6/1990.(IV.12.) KÖHÉM rendelet 21§ és a 22§

   21§

 • Arra nézve, hogy a jármü vontathat-e és ha igen, hgány darab és milyen pótkocsit, a hatósági engedélyben foglaltak az irányadók.
 • a pótkocsi (pótkocsik) össztömege nem haladhatja meg a vontatásra használt személygépkocsi össztömegét.
 • üzemi fék nélküli könnyű pótkocsi gépjármüvel, mezőgazdasági vontatóval és lassú jármüvel abban az estben vontathatüó, ha a pótkocsi össztömege nem haldja meg a vonó jármű 68 kilogrammal növelt saját tömegének a felét.
 • Ráfutó fékkel felszerelt pótkocsi abban az esetben vontatható, ha a pótkocsi össztömege nem haladja meg a vonó jármű össztömegének a háromnegyedét.

    22§

 • Europai típusbízonyitvánnyal rendelkező jármüvek esetén a vontatható pótkocsi össztömeget az europai típusjováhagyás során meghatározott értékkel megegyezöen a 21§ (4)  bekezdésében meghatározott feltétel figyelmen kivül hagyásával kell megállapítani.

   (KRESZ szerint:   össztömeg = Önsúly + raksúly)

A bérbeadó az utánfutón szállított tárgyakért felelősséget nem vállal. Rakomány rögzítő üzletünkben bérelhető.

Autópálya használata     

A "D2 és B2" kategóriába tartozó járművek (tehergépjármű, 7 főnél nagyobb személyautó, lakóautó, busz) esetében, amennyiben vontatást végeznek, az utánfutóra U kategóriás e-matrica megváltása szükséges, a utánfutó forgalmi rendszámára!